افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت خودرو، تجهیزات ولوازم یدکی
١٤٠٢/١١/٠٢
افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت خودرو، تجهیزات ولوازم یدکی
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین، احمد خورگامی اظهار کرد: نمایشگاه خودرو، تجهیزات، لوازم یدکی از 2 لغایت 6 بهمن ماه به مدت پنج روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزار می شود.
 
وی افزود: معرفی توانمندی های شرکت کنندگان، معرفی کالا و خدمات، سطح توان رقابتی شرکت کنندگان، افزایش میزان تبلیغات در سطح عمومی، پیدا کردن بازارهای جدید به صورت تخصصی، معرفی تولیدهای جدید به خودروسازان و افزایش اطلاعات متخصصین از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
 
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین تصریح کرد: نمایشگاه تخصصی خودرو، تجهیزات، لوازم یدکی در مدت برگزاری از ساعت ۱۵ الی ۲۱در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین جهت بازدید علاقه مندان و متخصصین دایر می باشد.