فراخوان اجاره و نصب اسپیس ( غرفه های نمایشگاهی)
١٤٠٢/١٠/٢٠
فراخوان اجاره و نصب اسپیس ( غرفه های نمایشگاهی)
 
فراخوان اجاره و نصب اسپیس ( غرفه های نمایشگاهی)
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین (سهامی خاص) در نظر دارد خدمات مربوط به اجاره و نصب غرفه داخل سالن با سازه اسپیس را در سال 1403 به متقاضیان صاحب تخصص و صلاحیت با مشخصات و شرایط کلی مناقصه اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط  می توانند جهت دریافت اسناد تا روز شنبه  مورخ 30/10/1402 از ساعت 8 لغایت 14 به دبیرخانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین به نشانی انتهای بلوار سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ، جنب صدا و سیمای مرکز قزوین مراجعه نمایند . آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده مناقصه به دبیرخانه تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 02/11/1402 و زمان بازگشایی پاکات مناقصه روز سه شنبه مورخ 03/11/1402 می باشد .
                                    
شرایط شرکت:
  1. شرکت در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
  2. پرداخت هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 
متقاضیان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفنهای 6-33695901-028 تماس حاصل فرمایند .

 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین (سهامی خاص)