تقدیر مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین از مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
١٤٠٢/٠٨/١٧
تقدیر مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین از مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
 
 به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین، احمد خورگامی مدیرعامل این شرکت با اهداء لوح تقدیر، از رضا صفاری رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین جهت همکاری های وی و حمایت های آن شرکت در راستای برگزاری نمایشگاه های چاپ و بسته بندی، توانمندی های صادراتی، کاشی و سرامیک که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین برگزار گردید قدردانی نمود. این دیدار عصر روز چهارشنبه هفدهم آبان ماه در محل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین صورت گرفت.