در راستای توسعه نقش بین المللی، رونق تولید و توسعه کسب و کار صورت گرفت
١٤٠٢/٠٨/١٧
در راستای توسعه نقش بین المللی، رونق تولید و توسعه کسب و کار صورت گرفت
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین، با توجه به انعقاد تفاهم نامه 4 جانبه همکاری شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین، شرکت شهرکهای صنعتی استان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین با اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان اقلیم کردستان عراق طی برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی استان قزوین، در راستای اجرایی نمودن تفاهم نامه وکمک به توسعه صادرات استان بر اساس نیازهای اعلام شده از سوی اتحادیه، صبح چهارشنبه جمالی نماینده هماهنگ کننده فعالیت های مربوطه از سوی اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان اقلیم کردستان عراق و خورگامی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین به عنوان نماینده از سوی طرف ایرانی به همراه عمیدی رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قزوین از دو شرکت مستقر در شهر صنعتی البرز بازدید نمودند.