انعقاد تفاهم نامه چهار جانبه همکاری مشترک با اتحادیه صادرکنندگان و وارد کنندگان اقلیم کردستان عراق
١٤٠٢/٠٦/٢٩
انعقاد تفاهم نامه چهار جانبه همکاری مشترک با اتحادیه صادرکنندگان و وارد کنندگان اقلیم کردستان عراق
 
با توجه به حضور هیئت تجاری اقلیم کردستان عراق  به سرپرستی شیخ مصطفی عبدالرحمن رییس اتحادیه صادرکنندگان و وارد کنندگان اقلیم کردستان عراق در نمایشگاه توانمندی های صادراتی استان قزوین و بنا به پیشنهاد خورگامی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های ببن المللی استان قزوین مبنی بر انعقاد تفاهم نامه چهار جانبه، در راستای رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد فعالین اقتصادی طرفین و همچنین توسعه بازار های صادراتی برای هر دو کشور ایران و عراق و حضور یا برگزاری نمایشگاه های مشترک، تفاهم نامه چهار جانبه منعقد گردید.