برگزاری جلسه هم اندیشی فی مابین شرکت نمایشگاه بین المللی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در راستای ارتقاء سطح کیفی نمایشگاه ها
١٤٠١/٠٥/١٣
برگزاری جلسه هم اندیشی فی مابین شرکت نمایشگاه بین المللی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در راستای ارتقاء سطح کیفی نمایشگاه ها
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین در راستای ارتقاء سطح کیفی نمایشگاه های سال ۱۴۰۱، طی دیدار خورگامی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی و بخشنده رییس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان مقرر گردید تفاهم نامه ای فی ما بین شرکت نمایشگاه و اتاق بازرگانی منعقد شود و اتاق بازرگانی شرکت نمایشگاه قزوین را در برپایی هرچه بهتر رویدادهای نمایشگاهی بویژه برگزاری نمایشگاه های تخصصی یاری نماید.
 
در همین راستا دو جلسه  برگزار گردید که اولین جلسه با حضور رییس اتاق بازرگانی و مدیرعامل شرکت نمایشگاه در محل اتاق بازرگانی برگزار شد.
دومین جلسه با حضور نصیری مشاور رییس اتاق بازرگانی، غفوری رییس کانون زنان بازرگان استان قزوین، خورگامی مدیرعامل شرکت نمایشگاه قزوین و دقیقی معاونت بازاریابی و برنامه ریزی شرکت نمایشگاه برگزار و مقرر گردید معاونت بازاریابی و برنامه ریزی شرکت نمایشگاه به نمایندگی از سوی نمایشگاه ظرف مدت یک هفته،جهت انعقاد تفاهم نامه اقدامات لازم را انجام دهد.

قابل ذکر است با توجه به برگزاری نمایشگاه های توانمندی های صادراتی استان قزوین در  شهریور ماه  و قزوین پلاست در مهر ماه سال جاری، اتاق بازرگانی و شرکت نمایشگاه وارد همکاری شده اند و  مجریان برگزاری هر دو عنوان نمایشگاه نیز در جلسه فوق حضور داشتند.