دیدار مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین با پایگاه های خبری صبح قزوین و شاخص در آستانه روز خبرنگار
١٤٠١/٠٥/١٢
دیدار مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین با پایگاه های خبری صبح قزوین و شاخص در آستانه روز خبرنگار
 

به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین ، احمد خورگامی مدیرعامل این شرکت در آستانه روز خبرنگار، بمنظور تجلیل از حسن تعامل پایگاه های اطلاع رسانی صبح قزوین و شاخص، در راستای اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای نمایشگاهی، با حضور در پایگاه ها، ضمن تبریک روزخبرنگار با اهداء لوح تقدیر از همکاری های پایگاه های خبری فوق تقدیر نمود.