فیلم گفتگوی خبری مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین با خبرگزاری ایرنا
١٤٠١/٠٥/١٢
فیلم گفتگوی خبری مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین با خبرگزاری ایرنا
 

به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین، احمد خورگامی مدیرعامل این شرکت در گفتگوی خبری با خبرگزاری ایرنا گفت: چنین شرایطی باعث می‌شود قزوین در حوزه اقتصادی به عنوان استانی مطرح شناخته شود و دربرگزاری هر نمایشگاه، مشاغل بسیاری ایجاد و فعال می شوند و از این رو ثروت وتصویر کلی منطقه بهبود می یابد.


جهت مشاهده کامل فیلم بر روی لینک زیر کلیک کنید

https://b2n.ir/q01565