برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین
١٤٠١/٠٤/٢٥
برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین
 

به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام منتهی به 29/12/1400 شرکت نمایشگاه با حضور اکثریت سهامداران ، رأس ساعت 9 صبح روز شنبه 25 تیر ماه 1401 در محل این شرکت برگزار گردید .
 

در جلسه فوق صورت های مالی سال 1400 تصویب گردید و موسسه حسابرسی قواعد به عنوان بازرس اصلی و  آقای غلامحسین شیری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند .
همچنین در خصوص خط مشی کلان شرکت تبادل نظر شد و تصمیمات ویژه ای اتخاذ گردید.