تقدیر از مشارکت کنندگان نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و تابلوفرش
١٤٠١/٠٤/١١
تقدیر از مشارکت کنندگان نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و تابلوفرش
 

به گزارش شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین ، در آخرین روز از برگزاری چهاردهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و تابلوفرش ، با اهداء لوح تقدیر از حضور شایسته مشارکت کنندگان نمایشگاه فوق تشکر و قدردانی گردید .
 
 


شایان ذکر است، این نمایشگاه با حضور 35 مشارکت کننده از تاریخ 6 لغایت 10 تیر ماه از ساعت 16 الی 22 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین دایر بود.