دیدار خورگامی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین با رافع تاجر حوزه صنعت پلاستیک از کشور عراق
١٤٠١/٠٣/٢٩
دیدار خورگامی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین با رافع تاجر حوزه صنعت پلاستیک از کشور عراق
 

به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین خورگامی مدیرعامل این شرکت با رافع تاجر حوزه صنعت پلاستیک از کشور عراق دیدار کرد .
 در این ملاقات مقرر گردید در صورت برگزاری نمایشگاه صنعت پلاستیک در محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان قزوین ، از رافع و هیات بازاریابی جهت بازدید از نمایشگاه ، انعقاد قرارداد با مشارکت کنندگان و همچنین خرید ،  دعوت بعمل آید و اطلاع رسانی نمایشگاه فوق انجام پذیرد.
 قابل ذکر است با راهنمایی و هدایت شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین ، جهت تعاملات هرچه بیشتر ، جلسه مشترکی فی مابین هیات تجاری فوق،شرکت شهرک های صنعتی و شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین برگزار گردید.
در این جلسه مقرر گردید توسط رافع  زمینی در استان قزوین خریداری شود و اقدامات اولیه جهت احداث کارخانه صنعت پلاستیک صورت پذیرد.