طی حکمی از سوی هادی طاهرخانی مدیرعامل سازمان همیاری و رئیس هیأت مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین ، علی اصغر حاجی محمدی به سمت مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین منصوب شد.
١٣٩٧/١٢/٢٨
طی حکمی از سوی هادی طاهرخانی مدیرعامل سازمان همیاری و رئیس هیأت مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین ، علی اصغر حاجی محمدی به سمت مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین منصوب شد.
 


به گزارش روابط عمومی  شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین ، مراسم تودیع هادی طاهرخانی مدیرعامل سابق و معارفه علی اصغر حاجی محمدی مدیرعامل جدید شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین طی مراسمی با حضور فرخزاد معاون عمرانی استانداری قزوین و کارکنان شرکت نمایشگاه های بین المللی در سالن جلسات این شرکت برگزار شد.
فرخزاد ضمن اهداء حکم علی اصغر حاجی محمدی برای وی در این سمت آرزوی موفقیت نمود و همچنین از زحمات هادی طاهرخانی مدیرعامل سابق نیز تقدیر کرد.