بازديد نماينده مردم قزوين و بانوي منتخب مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي از نمايشگاه سلامت
بازديد نماينده مردم قزوين و بانوي منتخب مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي از نمايشگاه سلامت
بازديد نماينده مردم قزوين و بانوي منتخب مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي از نمايشگاه سلامت
تاریخ: ١٣٩٤/١٢/٠٩