دیدار مدیرعامل و کارمندان شرکت نمایشگاه قزوین با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر قزوین
دیدار مدیرعامل و کارمندان شرکت نمایشگاه قزوین با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر قزوین
دیدار مدیرعامل و کارمندان شرکت نمایشگاه قزوین با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر قزوین
تاریخ: ١٣٩٤/٠٣/١٦