انعقاد تفاهم نامه با اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان اقلیم کردستان عراق
انعقاد تفاهم نامه با اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان اقلیم کردستان عراق
انعقاد تفاهم نامه با اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان اقلیم کردستان عراق
تاریخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٩