بازدید آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر قزوین از نمایشگاه گل و گیاه
بازدید آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر قزوین از نمایشگاه گل و گیاه
بازدید آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر قزوین از نمایشگاه گل و گیاه
تاریخ: ١٤٠١/٠٤/١٦