حضورنماینده مردم قزوین،آبیک و البرر در مجلس شورای اسلامی،شهردار تاکستان در هشتمین شب جشن رمضان
حضورنماینده مردم قزوین،آبیک و البرر در مجلس شورای اسلامی،شهردار تاکستان در هشتمین شب جشن رمضان
حضورنماینده مردم قزوین،آبیک و البرر در مجلس شورای اسلامی،شهردار تاکستان در هشتمین شب جشن رمضان
تاریخ: ١٣٩٧/٠٣/١٢