حضور دکتر علیخانی عضو شورای اسلامی شهر قزوین و جمعی از مسئولان استان در هفتمین شب برگزاری جشن رمضان
حضور دکتر علیخانی عضو شورای اسلامی شهر قزوین و جمعی از مسئولان استان در هفتمین شب برگزاری جشن رمضان
حضور دکتر علیخانی عضو شورای اسلامی شهر قزوین و جمعی از مسئولان استان در هفتمین شب برگزاری جشن رمضان
تاریخ: ١٣٩٧/٠٣/١٢