افتتاحیه نهمین نمایشگاه تخصصی خودرو و قطعات یدکی
افتتاحیه نهمین نمایشگاه تخصصی خودرو و قطعات یدکی
افتتاحیه نهمین نمایشگاه تخصصی خودرو و قطعات یدکی
تاریخ: ١٣٩٦/١٠/٢٧