افتتاحیه اولین نمایشگاه کمپینگ،آفرود،کوهنوردی
افتتاحیه اولین نمایشگاه کمپینگ،آفرود،کوهنوردی
افتتاحیه اولین نمایشگاه کمپینگ،آفرود،کوهنوردی
تاریخ: ١٣٩٦/٠٩/٢٢