بازدیدحجت الاسلام والمسلمین شیخ قدرت الله علیخانی نماینده ادوارمجلس از نمایشگاه کشاورزی
بازدیدحجت الاسلام والمسلمین شیخ قدرت الله علیخانی نماینده ادوارمجلس از نمایشگاه کشاورزی
بازدیدحجت الاسلام والمسلمین شیخ قدرت الله علیخانی نماینده ادوارمجلس از نمایشگاه کشاورزی
تاریخ: ١٣٩٦/٠٩/١١