بازدیدنماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر قزوین از نمایشگاه گل و گیاه
بازدیدنماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر قزوین از نمایشگاه گل و گیاه
بازدیدنماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر قزوین از نمایشگاه گل و گیاه
تاریخ: ١٣٩٦/٠٥/٢٩