برگزاری جشن رمضان و بازارچه خیریه با حضور هنرمندان مطرح کشور و استان و اجرای برنامه های شاد
برگزاری جشن رمضان و بازارچه خیریه با حضور هنرمندان مطرح کشور و استان و اجرای برنامه های شاد
برگزاری جشن رمضان و بازارچه خیریه با حضور هنرمندان مطرح کشور و استان و اجرای برنامه های شاد
تاریخ: ١٣٩٦/٠٣/١٧