بازدید دکتر محمدی نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه سوغات و هدایا
بازدید دکتر محمدی نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه سوغات و هدایا
بازدید دکتر محمدی نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه سوغات و هدایا
تاریخ: ١٣٩٦/٠٢/٠٥