برگزاري بيست و ششمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان قزوين با حضور استاندار قزوین و مسئولین
برگزاري بيست و ششمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان قزوين با حضور استاندار قزوین و مسئولین
برگزاري بيست و ششمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان قزوين با حضور استاندار قزوین و مسئولین
تاریخ: ١٣٩٥/١١/١٢