بازدید حضرت حجه الاسلام والمسلمین علیخانی نماینده محترم ادوار مجلس از دومین نمایشگاه صنایع کوچک
بازدید حضرت حجه الاسلام والمسلمین علیخانی نماینده محترم ادوار مجلس از دومین نمایشگاه صنایع کوچک
بازدید حضرت حجه الاسلام والمسلمین علیخانی نماینده محترم ادوار مجلس از دومین نمایشگاه صنایع کوچک
تاریخ: ١٣٩٥/١١/١١