بازدید مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین از نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان گیلان
١٤٠١/٠٨/٢٤
بازدید مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین از نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان گیلان
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین، احمد خورگامی مدیرعامل این شرکت به دعوت مجری برگزاری بیست و دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان گیلان، در مراسم اختتامیه و تقدیر از مشارکت کنندگان نمایشگاه فوق حضور یافت و از رویداد فوق بازدید نمود.
همچنین وی در حاشیه بازدید از نمایشگاه فوق با شاد مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گیلان دیدار کرد.