افتتاح جشنواره اقوام ایرانی با حضور حمزه ای مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قزوین
١٤٠١/٠٧/٢٠
افتتاح جشنواره اقوام ایرانی با حضور حمزه ای مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قزوین
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین، جشنواره اقوام ایرانی شامگاه دوشنبه با حضور حمزه ای مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قزوین افتتاح شد.
قابل ذکر است در افتتاحیه نمایشگاه فوق، قافی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان یزد نیز حضور داشت.