دیدار جمعی از اعضاء شورای اسلامی شهر قزوین با مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی
١٤٠١/٠٣/١٨
دیدار جمعی از اعضاء شورای اسلامی شهر قزوین با مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین ، فرمانی و اللهیاری اعضاء شورای اسلامی شهر قزوین با حضور در شرکت نمایشگاه های بین المللی استان  با احمد خورگامی مدیرعامل این شرکت دیدار کردند.
اعضاء شورای شهر در این ملاقات ضمن تبریک انتصاب احمد خورگامی ، همکاری و حمایت شورای شهر قزوین را در جهت ارائه هرچه بهتر خدمات نمایشگاهی به شهروندان قزوینی اعلام نمودند.