مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین: استان قزوین ، استانی است که در حوزه صنعت و کشاورزی ظرفیت های تولیدی بسیاری دارد اما واحدهای تولیدی در خصوص معرفی، بازاریابی و فروش مشکلات فراوانی دارند
١٤٠١/٠٣/١٧
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین: استان قزوین ، استانی است که در حوزه صنعت و کشاورزی ظرفیت های تولیدی بسیاری دارد اما واحدهای تولیدی در خصوص معرفی، بازاریابی و فروش مشکلات فراوانی دارند
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین خورگامی مدیرعامل این شرکت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مشاغل خانگی بیان کرد : استان قزوین ، استانی است که در حوزه صنعت و کشاورزی ظرفیت های تولیدی بسیاری دارد اما واحدهای تولیدی در خصوص معرفی، بازاریابی و فروش مشکلات فراوانی دارند.
وی خاطر نشان کرد : این شرکت در نظر دارد با شناسایی و ایجاد بازار هدف جدید ، زمینه رشد و توسعه بازاریابی و فروش محصولات تولیدی استان را فراهم نماید و به همین منظور برگزاری نمایشگاه ها در سایر استان ها و همچنین برگزاری نمایشگاه های خارجی را نیز دنبال می نماید.
این مسئول افزود : همچنین برگزاری اولین نمایشگاه های تخصصی از جمله تجهیزات و ادوات کشاورزی ، بذر،کود،آبیاری ، صنایع برتر ، فروم صنعت ،تجهیزات پزشکی،آرایشی و بهداشتی و ... در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.