برگزاری نمایشگاه توانمندی های تولیدی و صنعتی استان قزوین در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گیلان
١٤٠١/٠٣/٠٩
برگزاری نمایشگاه توانمندی های تولیدی و صنعتی استان قزوین در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گیلان
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین خورگامی مدیرعامل این شرکت بهمراه جمعی از کارکنان با حضور در شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گیلان با شاد مدیرعامل این شرکت دیدار کردند.در این ملاقات تعامل دو شرکت جهت همکاری هرچه بیشتر در راستای برگزاری نمایشگاه ها مورد بررسی قرار گرفت و موضوع برگزاری نمایشگاه توانمندی های تولیدی و صنعتی استان قزوین در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گیلان در دستور کار شرکت نمایشگاه قزوین قرار گرفت.