دیدار معاونت امور بین الملل و جمعی از کارکنان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) با مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
١٤٠١/٠٣/٠٣
دیدار معاونت امور بین الملل و جمعی از کارکنان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) با مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین مولوی معاونت امور بین الملل ،فلاح مدیر شناسایی و جذب دانشجویان غیر ایرانی و قربانی روابط عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) با حضور در شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین  با خورگامی مدیرعامل این شرکت دیدار کردند.
 
در این ملاقات مولوی اعلام داشت : جشنواره ملل با حضور دانشجویان خارجی دانشگاه های کل کشور از تاریخ 16 لغایت 20 تیر ماه در دانشگاه بین المللی  امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
خورگامی نیز مشارکت و همکاری شرکت نمایشگاه های بین المللی  با دانشگاه بین الملل در راستای برگزاری جشنواره فوق را اظهار کرد.
همچنین در این دیدار مقرر گردید دانشگاه بین الملل هماهنگی های لازم را به منظور بازدید دانشجویان خارجی از نمایشگاهی که هم زمان با جشنواره مذکور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین برگزار خواهد شد به عمل آورد.