برگزاری نشست بررسی ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی در اتاق بازرگانی قزوین
١٤٠١/٠٢/٣١
برگزاری نشست بررسی ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی در اتاق بازرگانی قزوین
 

به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین نشست بررسی ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی با حضور رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی،  بخشنده رئیس اتاق بازرگانی قزوین، افضلی رئیس سازمان صمت استان، صفاری مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان، خورگامی مدیر عامل نمایشگاه های بین المللی و یوسف زادگان عضو هیات نمایندگان و رحیم زاده دبیر اجرایی اتاق بازرگانی قزوین ، ظهر روز پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه درپارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد.
در این نشست پیرامون ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی در نواحی مستعد استان و استفاده از پتانسیل های متنوع منطقه ویژه اقتصادی تاکستان با توجه به تاثیرات آن در عرصه تولید و توسعه محصولات غیر نفتی بحث، تبادل نظر صورت گرفت.