برگزاری جلسه هم اندیشی با مجریان نمایشگاهی
١٤٠١/٠٢/٢٠
برگزاری جلسه هم اندیشی با مجریان نمایشگاهی
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین، جلسه هم اندیشی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین با مجریان برگزاری سایت قزوین به منظور ارتقاء سطح کیفی نمایشگاه ها در طول سال جاری برگزار شد.
خورگامی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین بیان داشت : سایت های نمایشگاهی با مجریان خود شناخته می شوند و ما بر این باوریم که باید درکنار یکدیگر همکاری های همه جانبه داشته باشیم.
وی افزود : به منظور ارتقاء سطح کیفی نمایشگاه ها  مجریان نمایشگاهی موظف هستند نمایشگاه ها را براساس عناوین قید شده در قراردادهای منعقده برگزار نمایند و از ثبت نام غرفه های غیر مرتبط خودداری نمایند.
همچنین در جلسه فوق مجریان نمایشگاه مشکلات موجود در سایت نمایشگاهی و نواقص فیزیکی را اعلام نموده و خواستار انجام اقدامات لازم جهت حل مسائل و مشکلات موجود در سایت  شدند.