فراخوان واگذاری تبلیغات محیطی
١٤٠١/٠٢/٠٦
فراخوان واگذاری تبلیغات محیطی
 
شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام تبلیغات محیطی در داخل سالن های نمایشگاه و محوطه بیرونی به بخش خصوصی با شرایط ذیل اقدام نماید . لذا از متقاضیان و پیمانکاران  واجد الشرایط دعوت می گردد طرح های پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 1401/02/17 ساعت 14:00 به واحد روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین تحویل نمایند .
1-    دارا بودن مجوز از مراجع ذیصلاح
2-    اولویت با طرح های مبدع و جدید.
3-     ساخت سازه با هزینه پیمانکار و واگذاری آن جهت تبلیغات طی توافق طرفین.
4-    واگذاری فیکسچرهای داخل نمایشگاه جهت تبلیغات با توافق طرفین