دیدار مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین
١٤٠١/٠١/٣١
دیدار مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین خورگامی مدیرعامل این شرکت با ظاهری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) در آن اداره کل دیدار کردند.در این ملاقات خورگامی ضمن تبریک انتصاب ظاهری، آمادگی شرکت نمایشگاه ها را جهت اختصاص فضا به اداره کل کمیته امداد طی برگزاری نمایشگاه ها ، بمنظور خدمات رسانی و همکاری هرچه بهتر اعلام داشت.