دیدار مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری قزوین با مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
١٤٠١/٠١/٣٠
دیدار مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری قزوین با مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین سمیعی مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری قزوین با احمد خورگامی مدیرعامل این شرکت دیدار کردند.در این ملاقات سمیعی ضمن تبریک انتصاب خورگامی ، برای وی در این سمت آرزوی موفقیت نمود .