دیدار معاون هماهنگ کننده سپاه استان قزوین با خورگامی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
١٤٠١/٠١/٢٢
دیدار معاون هماهنگ کننده سپاه استان قزوین با خورگامی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
 

به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین سرهنگ برین معاونت هماهنگ کننده سپاه استان قزوین به همراه سرهنگ امیری رییس سازمان فضای مجازی سپاه و سرهنگ کشاورز رئیس سازمان بسیج رسانه استان قزوین با حضور در شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین با احمد خورگامی مدیرعامل این شرکت دیدار کردند.
در این ملاقات سرهنگ برین ضمن تبریک انتصاب احمد خورگامی ، آمادگی خود را جهت همکاریهای مشترک با شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین اعلام داشت .