دیدار عضو شورای شهر الوند و مدیرعامل سازمان آتش نشانی با مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
١٤٠١/٠١/٢١
دیدار عضو شورای شهر الوند و مدیرعامل سازمان آتش نشانی با مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین خلیل پور عضو شورای اسلامی شهر الوند و حسین پور مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری الوند  با خورگامی مدیرعامل این شرکت دیدار کردند.
در این ملاقات خورگامی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین درخواست امکان سنجی و بررسی فرصت هایی برای ایجاد نمایشگاه با هدف عرضه محصولات تولیدی واحدهای صنعتی استان در شهر الوند با همکاری شهرداری الوند را داشت.