دیدار معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی با مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
١٤٠١/٠١/٢٠
دیدار معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی با مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین شایان معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین بهمراه جمعی از کارکنان با حضور در شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین  با خورگامی مدیرعامل این شرکت دیدار کردند.
در این ملاقات شایان ضمن تبریک انتصاب خورگامی ، آمادگی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در مشارکت و همکاری جهت رویدادهای نمایشگاهی و همچنین برگزاری نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک استان قزوین را اعلام نمود.
خورگامی نیز جهت تعامل و توسعه همکاری با شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین و صنایع کوچک اعلام آمادگی کرد .