دیدار رییس اتحادیه درودگران استان قزوین با مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
١٤٠١/٠١/٢٠
دیدار رییس اتحادیه درودگران استان قزوین با مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
 

به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین جاوید رییس اتحادیه درودگران استان قزوین با حضور در شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین  با خورگامی مدیرعامل این شرکت دیدار کردند.
در این ملاقات جاوید ضمن تبریک انتصاب خورگامی ، درخواست حمایت از اتحادیه ها را در راستای توسعه کسب و کارها داشت .
خورگامی نیز ضمن اعلام تعامل و  همکاری هرچه بیشتر شرکت نمایشگاههای بین المللی با اتحادیه ها، حمایت  از آنها را در راستای تحقق اهداف و ماموریتهایشان بیان داشت.