برگزاری اکسپو و فروش آثار هنری در کنار هدف اقتصادی،یک هدف عمده ای دارد و آن آشتی دادن جامعه با هنر است.
١٣٩٧/٠٤/١٤
برگزاری اکسپو و فروش آثار هنری در کنار هدف اقتصادی،یک هدف عمده ای دارد و آن آشتی دادن جامعه با هنر است.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین ، زاهدی استاندار قزوین در جلسه هم اندیشی  برگزاری اکسپو با جمعی از مدیران استانی و هنرمندان استان قزوین اظهار داشت : برگزاری اکسپو و فروش آثار هنری در کنار هدف اقتصادی، یک هدف عمده ای دارد و آن آشتی دادن جامعه با هنر است.
متاسفانه انسان ها قرن ها است که با خود قهر کرده و از خود دور شده اند و برای نزدیک شدن به خود باید به خانه خود بازگردیم.
وی اضافه کرد: از زمانی که امواج  انقلاب صنعتی و مدرنیته وارد کشور شد ما با فاصله گرفتن از خود هویت های جعلی را برایمان تعریف کردیم و از داشته های ارزشمندی که داشته ایم خود دور افتاده ایم.
استاندار قزوین همچنین گفت: ما نیاز داریم بیش از هرچیزی جامعه را با هنر آشنا کنیم تا خشونت وعصبانیت در جامعه کاهش یابد.
زاهدی ادامه داد: هر هنری فضای لطیفی را برای مخاطبان رقم می زنند و در صورت قرارگیری دراین فضا تاثیر مناسبی بر رفتار انسان ها خواهند گذاشت.
این مسئول گفت: فضا و معماری در رفتار انسانها تاثیر دارد و به همین دلیل در بازارهای سنتی کمتر آسیب های اجتماعی مشاهده می شود.
زاهدی خاطرنشان کرد: ما باید جامعه را با هنر آشتی دهیم تا از آسیب های اجتماعی و خشونت ها فاصله بگیریم  و ما نیازمند هستیم که با آثار هنری مأنوس باشیم.
وی بر تلاش برای پیوند اقتصاد و هنر برای حمایت از هنرمندان تاکید کرد و گفت: بسته بندی محصولات هنری امروز در دنیا نقش جدی در فروش آثار دارد و باید شرکت شهرک های صنعتی در این زمینه با مشارکت هنرمندان استان اقدام نماید.
زاهدی گفت: باید توسط هنرمندان مطرح قزوینی اثری که نمادی از استان داشته باشد را تولید کنیم تا در صورت نیاز به میهمانان خارجی تقدیم شود.