استاندار قزوین در آیین افتتاحیه دهمین نمایشگاه فرش دستباف و تابلوفرش: حفظ اصالت با طرح های جدید امکان پذیر است و تنها جایی که می توانیم هویت و فرهنگ خود را عرضه کنیم همین فرش دستباف است.
١٣٩٦/١٠/٠٥
استاندار قزوین در آیین افتتاحیه دهمین نمایشگاه فرش دستباف و تابلوفرش: حفظ اصالت با طرح های جدید امکان پذیر است و تنها جایی که می توانیم هویت و فرهنگ خود را عرضه کنیم همین فرش دستباف است.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین مهندس زاهدی استاندار قزوین در آیین افتتاحیه دهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و تابلوفرش اظهار داشت : فرش یک هویت ملی است و هنوز هم در کشورهای غربی افتخار می کنند یک تخته فرش ایرانی در منزل خود داشته باشند.
استاندار قزوین بیان کرد: اقتصادی کردن فرش در شرایط کنونی از ضروریات است و اگر نتوانیم این موضوع را حل کنیم قادر به رقابت با کشورهایی مانند ترکیه، هند و چین نخواهیم بود.
زاهدی تصریح کرد: باید قیمت تمام شده فرش را پایین بیاوریم تا در بازار بین المللی حضور مستمر داشته باشیم تا بتوانیم در شرایط تحریم هم از این کالای بار ارزش برای صادرات بهره مند شویم.
استاندار یادآورشد: در فرش چند مرحله بسیار مهم است که باید مرکز ملی فرش به آن توجه کند تا بتوانیم هزینه تولید را کم کنیم و با شرایط روز پیش برویم تا موفق شویم.
زاهدی اضافه کرد: باید تکنولوژی روز را دنبال کنیم و با حفظ اصالت فرش ایرانی به سمت ارائه طرح و نقشه های جدید روی بیاوریم و به همه نوع ذائقه پاسخ دهیم.
وی اظهارداشت: حفظ اصالت با طرح های جدید امکان پذیر است و تنها جایی که می توانیم هویت و فرهنگ خود را عرضه کنیم همین فرش دستباف است.
استاندار اضافه کرد: مرحله پیش از بافت می تواند در کارگاه صورت گیرد اما مرحله بافت باید در منزل باشد تا هزینه ها کم شود البته پس از این مرحله نیز به کارگاه نیاز داریم تا امور فنی و پرداخت فرش را انجام دهد.
وی گفت: اگر کشور چین امروز بیش از نیمی از کفش دنیا را تولید می کند این کار فقط در منازل صورت می گیرد لذا نیازی نیست ما همه فعالیتهای خود را کارگاهی کنیم.
زاهدی بازاریابی را مهم دانست و اظهارداشت: بازاریابی در صنعت فرش باید به صورت حرفه ای انجام شود و تولیدکننده فقط دغدغه تولید داشته باشد.
وی گفت: حمایت ما نباید فقط در تسهیلات خلاصه شود بلکه باید به صورت یارانه به صادرکننده باشدتا تولید حمایت شود