استاندار قزوین: برگزاری جشنواره و نمایشگاههای قرآنی کار ارزشمندی است که می تواند در انس بیشتر مردم با این کتاب آسمانی موثر باشد.
١٣٩٦/٠٣/٢٩
استاندار قزوین: برگزاری جشنواره و نمایشگاههای قرآنی کار ارزشمندی است که می تواند در انس بیشتر مردم با این کتاب آسمانی موثر باشد.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین دکتر همتی استاندار قزوین در آیین گشایش نمایشگاه کتاب علوم قرآنی اظهار داشت :برگزاری جشنواره و نمایشگاههای قرآنی کار ارزشمندی است که می تواند در انس بیشتر مردم با این کتاب آسمانی موثر باشد.
وی اضافه کرد: قرآن منبع عظیم و بی نظیر تاریخ بشریت است و با اتکا به قرآن، سیره، عقل و اجماع به عنوان چهار منبع و اقیانوس بیکران معرفت و پل ارتباطی می توان به سعادت رسید.
استاندار یادآورشد: انسان نیز برای تدوام حیات و تقویت انگیزه خود نیاز به افزودنی دارد و معارف قرآنی تضمین کننده گواهینامه سلامت معنوی انسان در دنیا و آخرت است.
همتی اظهارداشت: اگر بخواهیم عمر خود را به سلامت بگذرانیم نیازمند قرآن و نهی و تشویق های آن هستیم و قصه های قرآنی با بیان سرنوشت پیامبران ما را در رسیدن به زندگی سالم توام با سعادت در دنیا و آخرت رهنمون سازد.
وی اضافه کرد: در عصر کنونی به هر میزان که فضای مجازی می تواند تهدیدی برای سلامت معنوی و روحی و اخلاقی افراد باشد با اتکا به آموزه های قرآنی می توانیم این تهدیدات را برطرف کرده و از آسیب های مجازی کم کنیم.
استاندار اضافه کرد: اگر امروز در جامعه با مشکلات فراوانی مواجهیم ناشی از دور شدن از آموزه های قرآنی است که امیدواریم با ترویج قرآن گامی در مسیر آشنایی بیشتر با این کتاب آسمانی برداشته شود.
وی اظهارداشت:قرآن می تواند مارا به سلامت به مقصد برساند لذا لازم است با علاقه در مسیرآشنایی با قرآن تلاش کنیم.
همتی تصریح کرد: در قانون بودجه امسال برای تقویت امور قرآنی، موسسات و کانونها و مراکز قرآنی اعتبار خوبی پیش بینی شده که با هدایت درست آن می توان به برنامه های پیش بینی شده دست یافت.