مدیرعامل شرکت نمایشگاه قزوین:برگزاری نمایشگاه هنر یک حرکت لازم و ضروری برای استان قزوین است
١٣٩٧/٠٣/٣٠
مدیرعامل شرکت نمایشگاه قزوین:برگزاری نمایشگاه هنر یک حرکت لازم و ضروری برای استان قزوین است
 
 
به گزارش روابط عمومي شركت نمايشگاههاي بين المللي استان قزوين ، عصر روز چهارشنبه هادي طاهرخاني مديرعامل شركت نمايشگاههاي بين المللي استان قزوين و جمعي از هنرمندان در راستاي برگزاري نمايشگاه و حراج آثار هنري هنرمندان، با مهندس زاهدي استاندار قزوين ديدار كردند
طاهرخاني در اين ديدار اظهار داشت : برپایی نمایشگاه‌های فروش آثار هنری در سطح جهان امری رایج بوده و به واسطه‌ی آن، هنرمندان آثار هنری خود را در معرض دید عموم قرار داده و با رغبت و انگیزه‌ی بیشتری در مسیر هنر گام برمی‌دارند.
وي افزود : باید آحاد جامعه با هنر و آثار هنری عجین شده و این آثار را به محیط خانه‌ی خود بکشانند؛ چرا که علاوه بر سود اقتصادی، در حمایت از فرهنگ و هنر نیز قدم مثبتی بوده و موجب رغبت هنرمندان برای ادامه مسیر می‌شود .
اين مسئول يادآور شد : برگزاری نمایشگاه هنر یک حرکت لازم و ضروری برای استان قزوین است  و هنرمندان استان ، آثار و توانمندی‌های خود را به نمایش خواهند گذاشت.  
طاهرخاني گفت: با توجه به وجود پتانسیل فراوان و هنرمندان توانا در این استان  و همچنین سابقه‌ی فرهنگی غنی قزوین ،برپایی این نمایشگاه در نحوه‌ی کیفیت زندگی هنرمندان نیز تاثیر داشته و موجب تقویت اقتصاد هنر میش‍ود .
وي اظهار داشت : از مسئولان سازمان‌های خصوصی و دولتی نیز تقاضا داریم که از این رویداد فرهنگی بزرگ حمایت کرده و با شناخت از آثار هنری از بعد اقتصادی نیز به مسئله هنر نگاه کنند و همچنین با خرید از آثار هنرمندان، در تداوم این جریان فرهنگی قدم بردارند
طاهرخاني در پايان افزود : امید است که این نمایشگاه درحد مطلوب برپا شده و تعاملات بین مردم و هنرمندان نیز بیشتر شود.