استاندار قزوین در ديدار با مديرعامل نمايشگاه قزوين و جمعي از هنرمندان:اثر هنری یک کالای اقتصادی است.
١٣٩٧/٠٣/٣٠
استاندار قزوین در ديدار با مديرعامل نمايشگاه قزوين و جمعي از هنرمندان:اثر هنری یک کالای اقتصادی است.
 
استاندار قزوین :اثر هنری یک کالای اقتصادی است.
به گزارش روبط عمومی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین ،عصر روز چهارشنبه مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین و جمعی از هنرمندان با استاندار قزوین دیداد کردند.
استاندار قزوین ضمن تقدیر از  مهندس طاهرخانی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین و شورای برگزاری این رویداد هنری،اظهار داشت:اقتصاد هنر یک مساله اساسی و مهم است که می بایست مورد توجه قرار گیرد با توجه به اهمیت این امر، هرساله در دنیا در قالب اکسپوها، گالری های هنرمندان برای علاقه مندان به نمایش گذاشته می شود.
استاندار قزوین ادامه داد:اثر هنری یک کالای اقتصادی است واز طرفی نیز بدون توجه به اقتصاد هنر، زندگی هنرمند نیز تامین نخواهد شد.
مهندس زاهدی افزود: اقتصاد هنر یک تیغ دو دم است و اگر برخی موارد و ملاحظات در نظر گرفته نشود، می تواند هنر را از مسیر خود خارج کند و به ابتذال ببرد.
استاندار قزوین ادامه داد: هنرهای خوشنویسی، نقاشی و نگارگری از آسیب هایی که متوجه برخی هنرهاست مصون مانده اند.
وی  درادامه سخنان خود ضمن تاکید بر اهمیت توجه به امر اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده در استان برای نمایشگاه اکسپوی هنری (حراج آثار هنرمندان) با هدف آشنایی و استقبال مردم در استان ادامه داد : در این نمایشگاه می بایست دو هدف کوتاه و بلند مدت را در استان دنبال کنیم که هدف اول شناسایی مخاطبان خاص با هدف درآمدزایی برای هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه است.
استاندار قزوین در پایان ضمن تاکید بر ضرورت حضور تمامی اقشار مردم در این نمایشگاه  یاداورشد: در هدف بلند مدت نیز تدوین برنامه ریزی و راهکاری مناسب برای برقراری یک آشتی بین مردم و هنر در این استان بایستی ایجاد شود.