استاندار قزوین :نمایشگاه دانش بنیان می تواند به تقویت حس خودباوری جوانان ما کمک کند.
١٣٩٧/٠١/٢٩
استاندار قزوین :نمایشگاه دانش بنیان می تواند به تقویت حس خودباوری جوانان ما کمک کند.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین، زاهدی استاندار قزوین درحاشیه افتتاح دومین نمایشگاه محصولات دانش بنیان اظهار داشت: با دیدن این نمایشگاه از وجود جوانانی نخبه و مبتکر احساس شادمانی کردیم و باور داریم افراد نخبه زیادی داریم که می توانند در اقتصاد کشور نقش آفرین باشند.
وی بیان کرد: سال حمایت از کالای ایرانی در واقع فرصتی است تا از این ایده های برتری که می تواند به محصول و تولید برسد حمایت جدی کنیم و این نمایشگاه می تواند به تقویت حس خودباوری جوانان ما کمک کند.
زاهدی تصریح کرد: در این نمایشگاه با پدیده های نوینی آشنا شدیم و محصولات دانش بنیان خوبی در عرصه صنعت توسط پارک علم و فنآوری، انجمن نخبگان بسیج و دانشگاهها ارائه شده بود که نشان می دهد اگر مسیر درستی را در حمایت از این امور داشته باشیم ظرفیت های زیادی شکوفا می شود.
وی اضافه کرد: در پارک های علم وفنآوری از ایده های برتر حمایت می شود تا به تولید برسد و اگر وارد این مرحله شوند ما حمایت می کنیم.
استاندار یادآورشد: حمایت های ما با کمک شرکت شهرک های صنعتی شامل دادن تسهیلات و نیز واگذاری زمین است تا تولید محصول شکل گرفته و وارد بازار شود.
وی اظهارداشت: بازاریابی محصولات دانش بنیان با کمک دستگاههایی مانند سازمان صنعت،معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی و پارکها صورت خواهد گرفت.