استاندار قزوین:برگزاری نمایشگاهها نقشی جدی درمعرفی کالاهای ایرانی داردوبسترسازتقویت انگیزه مردم برای خریدتولیدات داخلی است
١٣٩٦/٠٧/٣٠
استاندار قزوین:برگزاری نمایشگاهها نقشی جدی درمعرفی کالاهای ایرانی داردوبسترسازتقویت انگیزه مردم برای خریدتولیدات داخلی است
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین زاهدی استاندار قزوین در آخرین روز از برپایی اولین نمایشگاه خانه ایرانی،کالای ایرانی از نمایشگاه فوق بازدید نمود.
وی در حاشیه این بازدید اظهارداشت: برای اولین بار است که از نمایشگاه قزوین بازدید می کنم و به نظرم تنوع کالایی بسیار خوب دارد و مردم هم استقبال کرده اند.

وی بیان کرد: اگر واسطه ها در مسیر تولید و مصرف حذف شود قیمت کالا کمتر شده و برای هر دو طرف مقرون به صرفه می شود و نمایگاهها می توانند این نقش را ایفا کرده و کالای ارزانتر را به مردم برسانند لذا اهمیت آنها زیاد است.
 استاندار یادآورشد: یکی از کارهای خوب برای تشویق مردم به خرید کالای ایرانی دادن وامهای ارزان قیمت است که در این نمایشگاه این ابتکار انجام شده و با استقبال خوب مردم روبرو شده است و این روش بسیار مناسب است.
وی گفت: گاهی به دلیل تبلیغ بیش از حد کالای خارجی بخشی از مردم فقط دنبال کالای خارجی هستند و از کیفیت و مرغوبیت تولیدات داخلی خبر ندارند که در این نمایشگاهها می توان توانمندی داخلی را معرفی کرد.
زاهدی اظهارداشت: باید در حمایت از تولیدات داخلی همه ما جدی باشیم و از برپایی نمایشگاههای تخصصی با محور کالای ایرانی حمایت کنیم و با فرهنگ سازی مناسب در ایجاد اشتغال و رونق تولید گام برداریم.