حضور استاندار قزوین وجمعی از مسئولان استان در ششمین شب برگزاری جشن رمضان
حضور استاندار قزوین وجمعی از مسئولان استان در ششمین شب برگزاری جشن رمضان
حضور استاندار قزوین وجمعی از مسئولان استان در ششمین شب برگزاری جشن رمضان
تاریخ: ١٣٩٧/٠٣/١٠